Pse TLC / HPTLC?

Kudo që përzierjet e substancave komplekse janë analizuar (herbalet, analiza mjedisore, mjeko-ligjore), Kromatograpfia planare (TLC) shpesh është një alternativë e shkëlqyer për GC dhe HPLC. Përveç kësaj ajo ka provuar vlerën si një teknikë solide të analizës sasiore në sigurimin e cilësisë së ushqimit, prodhime farmaceutike dhe produkte të tjera industriale. 

Kromatografia planare e sotme - HPTLC (High Performance Thin Layer Chromatography – Kromatografia me Performancë të Lartë dhe Shtresë të Hollë) është një metodë shumë e efektshme e instrumentalizuar dhe analitike. Nga respektimi i standardeve ndërkombëtare të sigurimit të cilësisë është bërë një metodë sasiore e besueshme dhe e sigurtë të cilat, megjithatë, kanë arritur të mbajnë avantazhin e saj unik të një përdorimi-miqësor, metodë e thjeshtë dhe lehtë të qasura analitikisht.

Përparësitë kryesore të kromatografisë planare janë: 

 • Ajo ofron zgjedhje jashtëzakonisht të gjerë dhe të thjeshtë të sistemeve kromatografike
 • Ajo mundëson inspektimin e të gjitha komponentëve të mostrës (nuk ka vonesë të komponentëve në kolonë)
 • Ajo mundëson një zhvillim shoqërues të mostrave të sistemeve të ndryshme ckromatografike. Sistemi vario CAMAG "Dhoma vario" mundëson një zhvillim të njëkohshëm të të njëjtës mostër në mostrën e mëvonshme duke përdorur gjashtë zgjidhje të ndryshme zhviluese.
 • Është e mundur që të zgjedh ndarjen pasi ajo nuk është e nevojshme për t'u kujdesur për veçimit të plotë të mostrës; komponentet individuale mund të mbeten në fillim
 • Ajo mundëson një përdorim të thjeshtë të kromatografisë multi-dimensionale
 • Për shkak të numrit të madh të mostrave në një pjatë - deri në 72 - çmimi i analizave rutinë është mjaft i ulët
 • Analiza e mostrave të pakësuara, është e mundur
 • Pjata e zhvilluar mund të skanohet në mënyra të ndryshme. Përdorimi i reaksioneve të ndryshme kimike specifike për përcaktimin e substancave të ndara është gjithashtu e mundur.
 • Një shtet-i-artit pajisjeve për marrjen e të dhënave digjitale mundëson blerjen e thjeshtë të të dhënave të papërpunuara dhe përpunimin e tyre në vend apo në ndonjë institucion në të gjithë botën
 • Përgatitja off-line e pjatës dhe mostrës, aplikimi, zhvillimi dhe vlerësimi ofrojnë mundësinë për të improvizuar kur zgjidhet pajisja, koha dhe vendi i kryerjes së operacioneve të veçanta
 • Kur kryejmë analiza gjysëm sasiore, pajisja është e thjeshtë dhe e lirë;
 • Ajo jep informacione të shumta mbi mundësinë e zhvillimit të njëkohshëm të mostrave dhe standardeve.
Disavantazhet e kromatografisë planare:
 • Efikasiteti i ndarjes është i dobët në krahasim me HPLC
 • Përdorimi i fazës së kundërt është më e vështirëNa kontaktoni:

Na kontaktoni: Për pyetje teknike dhe rreth produktit, citime ose ndonjë pyetje tjetër, ju lutemi të telefononi ose dërgoni kërkesat tuaja në adresën elektronike të mëposhtme:


i-tlc d.o.o.
Ulica padlih borcev 4
1000 Ljubljana
Slovenia

Tel.: +386 41 774 778
e-mail: marko.prosek@i-tlc.si

e-mail: info@i-tlc.si