FORTIS Technologies Ltd.


Fortis  Technology është një kompani hulumtuese e drejtuar dhe e themeluar për Kërkim, Zhvillim dhe Prodhim të HPLC e fundit dhe kolonat UHPLC

Fortis Technologies ata janë krenar për kuptimin e nevojave të klientëve të tyre, nivelet e shërbimit teknik janë të standardeve më të larta dhe të gjitha produktet e tyre janë zhvilluar në konsultim të ngushtë me klientët për të siguruar që nevojat e tyre janë të plotësuara. Ata besojnë në marrjen e zhvillimit të metodëa aq e thjeshtë sa të jetë e mundur, kështu që faza kimike e inovative e tyre të ofrojë mundësinë për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve, efikasitetin, shpejtësinë dhe ndjeshmëri; të gjithë variablave që janë të nevojshme në shpejtësi të lartë në zhvillim e botës së sotme.


Na kontaktoni:

Na kontaktoni: Për pyetje teknike dhe rreth produktit, citime ose ndonjë pyetje tjetër, ju lutemi të telefononi ose dërgoni kërkesat tuaja në adresën elektronike të mëposhtme:


i-tlc d.o.o.
Ulica padlih borcev 4
1000 Ljubljana
Slovenia

Tel.: +386 41 774 778
e-mail: marko.prosek@i-tlc.si

e-mail: info@i-tlc.si