Na kontaktoni:

Për pyetje teknike dhe rreth produktit, citime ose ndonjë pyetje tjetër, ju lutemi të telefononi ose  dërgoni  kërkesat tuaja adresën elektronike të mëposhtme:


i-tlc d.o.o.
Ulica padlih borcev 4
1000 Ljubljana
Slovenia

Tel.: +386 41 774 778

e-mail: marko.prosek@i-tlc.si
e-mail: info@i-tlc.si


Na kontaktoni:

Na kontaktoni: Për pyetje teknike dhe rreth produktit, citime ose ndonjë pyetje tjetër, ju lutemi të telefononi ose dërgoni kërkesat tuaja në adresën elektronike të mëposhtme:


i-tlc d.o.o.
Ulica padlih borcev 4
1000 Ljubljana
Slovenia

Tel.: +386 41 774 778
e-mail: marko.prosek@i-tlc.si

e-mail: info@i-tlc.si