CAMAG - Svjetski lider u planarnoj hromatografiji


CAMAG – Vaš partner na svim poljima planarne hromatografije.

CAMAG ima tradiciju u uslugama planarne hromatografije već od 1961 godine.  Razvija i proizvodi sofisticirane instrumente i pripadajući softver za modernu analitičku tehniku. Njihovi proizvodi se prodaje direktno u Švicarskoj, preko podružnica u Njemačkoj, SAD-u, Kini, a preko pažljivo odabranih distributera širom svijeta. Sebe vide kao fleksibilnu kompaniju, utemeljenu na znanju, orijentiranu prema klijentu, a svoj pečat su ostavili kao pouzdan partner u svim granama planarne hromatografije. Pružaju pomoć korisnicima i tehničku potporu, kao i obrazovanje i osposobljavanje za laboratorijsko osoblje.


Molimo posjetite internetsku stranicu www.camag.com za dodatne informacije i najnovije vijesti.

I-tlc d.o.o. i tim Camaga su vam uvijek na raspolaganju za individualna pitanja i podršku.


Kontaktirajte nas:

Za tehnička pitanja i pitanja o proizvodima, ponudama ili u vezi sa bilo kakvim drugim pitanjima, molimo pozovite i dostavite Vaš zahtjev na donju adresu:


i-tlc d.o.o.
Ulica padlih borcev 4
1000 Ljubljana
Slovenia

Tel.: +386 41 774 778 

e-mail: marko.prosek@i-tlc.si

e-mail: info@i-tlc.si