Kontaktirajte nas


Za tehnička pitanja i pitanja o proizvodu, ponude ili druga pitanja, molimo dostavite Vaše zahtjeve putem telefona ili e-maila na adresu u nastavku:

i-tlc d.o.o.
Ulica padlih borcev 4
1000 Ljubljana
Slovenia

Tel.: +386 41 774 778

e-mail: marko.prosek@i-tlc.si
e-mail: info@i-tlc.si


Kontaktirajte nas:

Za tehnička pitanja i pitanja o proizvodima, ponudama ili u vezi sa bilo kakvim drugim pitanjima, molimo pozovite i dostavite Vaš zahtjev na donju adresu:


i-tlc d.o.o.
Ulica padlih borcev 4
1000 Ljubljana
Slovenia

Tel.: +386 41 774 778 

e-mail: marko.prosek@i-tlc.si

e-mail: info@i-tlc.si