Zašto TLC / HPTLC?

Gdje god se analiziraju složene mješavine tvari (bilje, analiza okoliša, forenzičke analize), planarna hromatografija (TLC) je često odlična alternativa za GC i HPLC. Pored toga, ona ima dokazanu vrijednost kao solidna kvantitativna analitička tehnika u osiguranju kvaliteta hrane, lijekova i ostalih industrijskih proizvoda.

Savremena planarna hromatografija - HPTLC (High Performance Thin Layer Chromatography – tankoslojna hromatografija visoke performanse) je visoko djelotvorna instrumentalizirana analitička tehnika. Poštovanjem međunarodnih standarda kvaliteta, postala je pouzdan i povjerljiv kvantitativni analitički metod koji je, opet, uspio zadržati svoju jedinstvenu prednost jednostavnog analitičkog metoda, koji je lako dostupan i prilagođen korisniku.

Analitičke prednosti planarne hromatografije su:

 • Nudi izuzetno širok i jednostavan izbor sistema hromatografije
 • Omogućuje pregled svih komponenti uzorka (nema kašnjenja komponenti na koloni)
 • Omogućuje istovremen razvoj uzoraka u različitim sistemima hromatografije. CAMAG vario sistem "vario chamber" omogućuje istovremeni razvoj istog uzorka uz pomoć šest različitih mobilnih faza
 • Moguće je optimiziranje razdvajanja, jer nije potrebno voditi računa o potpunoj eluaciji uzorka; pojedinačne komponente mogu ostati na startu
 • Omogućuje jednostavnu upotrebu višedimenzionale hromatografije
 • Zbog velikog broja uzoraka na ploči - do 72 - cijena rutinskih analiza je dosta niska
 • Omogućuje analizu razrijeđenih uzoraka
 • Razvijena ploča može se pregledati na različite načine. Upotreba različitih specifičnih hemijskih reakcija za određivanje odvojenih tvari je takođe moguća
 • Najmodernija oprema za dobivanje digitalnih podataka omogućuje jednostavno dobivanje neobrađenih podataka i njihovu obradu in situ ili u bilo kojoj instituciji u svijetu
 • Off-line priprema ploče i uzorka, korištenje, razvoj i evaluacija nude mogućnost improvizacije kod izbora opreme, vremena i mjesta za obavljanje pojedinih operacija
 • Za kvalitativnu odnosno polu-kvantitativnu analizu dovoljna je jednostavna odnosno jeftina oprema;
 • Daje brojne informacije o mogućnosti istovremenog razvijanja uzoraka i standarda.

 Nedostaci planarne hromatografije:

 •  Efikasnost separacije je slabija u usporedbi sa HPLC
 • Korištenje reverzibilne faze je težeKontaktirajte nas:

Za tehnička pitanja i pitanja o proizvodima, ponudama ili u vezi sa bilo kakvim drugim pitanjima, molimo pozovite i dostavite Vaš zahtjev na donju adresu:


i-tlc d.o.o.
Ulica padlih borcev 4
1000 Ljubljana
Slovenia

Tel.: +386 41 774 778 

e-mail: marko.prosek@i-tlc.si

e-mail: info@i-tlc.si