Kontakt

Za tehničke upite i upite o proizvodu, ponudama ili u vezi bilo kakvih drugih pitanja, nazovite nas ili pošaljite upit na sljedeću adresu:

i-tlc d.o.o.
Ulica padlih borcev 4
1000 Ljubljana
Slovenia

Tel.: +385 91 269 00 01

e-mail: marko.prosek@i-tlc.si
e-mail: info@i-tlc.si


Kontakt:

Za tehničke upite i upite o proizvodu, ponudama ili u vezi bilo kakvih drugih pitanja, nazovite nas ili pošaljite upit na sljedeću adresu:


i-tlc d.o.o.
Ulica padlih borcev 4
1000 Ljubljana
Slovenia

Tel.: +385 91 269 00 01
e-mail: marko.prosek@i-tlc.si

e-mail: info@i-tlc.si