CAMAG - Svetski lider u planarnoj hromatografiji


CAMAG – Vaš partner na svim poljima planarne hromatografije.

CAMAG ima tradiciju u uslugama planarne hromatografije još od 1961. godine. Razvija i proizvodi sofisticirane instrumente i pripadajući softver za modernu analitičku tehniku. Njihovi proizvodi prodaju se direktno u Švajcarskoj, preko podružnica u Njemačkoj, Kini i SAD-u, i preko pažljivo odabranih distributera širom sveta. Sebe vide kao fleksibilnu kompaniju, usmerenu prema klijentu i zasnovanu na znanju, a svoj pelat su ostavili kao pouzdan partner u svim granama planarne hromatografije. Pružaju pomoć korsnicima i tehničku podršku, kao i obrazovanje i osposobljavanje laboratorijskog kadra.

Molimo da posjetite internet stranicu www.camag.com za dodatne informacije i najnovije vijesti.

I-tlc d.o.o. i tim Camaga uvek su vam na raspolaganju za pojedinačna pitanja i podršku. 


Kontaktirajte nas:

Za tehnička pitanja i pitanja o proizvodu, ponude ili druga pitanja, molimo da Vaše zahteve dostavite putem telefona ili e-maila na adresu u nastavku:


i-tlc d.o.o.
Ulica padlih borcev 4
1000 Ljubljana
Slovenia

Tel.: +386 41 774 778
e-mail: marko.prosek@i-tlc.si

e-mail: info@i-tlc.si