FORTIS Technologies Ltd.


Fortis Technologies je razvojna kompanija koja je zasnovana na osnovama istraživanja, razvoja i proizvodnje najmodernijih HPLC i UHPLC kolona
U kompaniji Fortis Technologies imaju kvalitetnu i efikasnu službu za tehničku podršku, jer se s ponosom prilagođavaju potrebama svojih klijenata. Svi njihovi proizvodi razvijeni su uz bliske konsultacije s korisnicima. Veruju u što jednostavniji razvoj metoda, tako da njihova inovativna fazna hemija nudi mogućnost rezolucije, efikasnosti, brzine i osetljivosti; a to su sve varijable koje su potrebne u današnjem svetu koji se razvija velikom brzinom.


Kontaktirajte nas:

Za tehnička pitanja i pitanja o proizvodu, ponude ili druga pitanja, molimo da Vaše zahteve dostavite putem telefona ili e-maila na adresu u nastavku:


i-tlc d.o.o.
Ulica padlih borcev 4
1000 Ljubljana
Slovenia

Tel.: +386 41 774 778
e-mail: marko.prosek@i-tlc.si

e-mail: info@i-tlc.si