Zašto TLC / HPTLC?

Kada god se analiziraju složene smješe materija (bilja, analiza životne sredine, forenzičke analize), Planarna hromatografija (TLC) često predstavlja odličnu alternativu za GC i HPLC. Osim toga, njena vrijednost je dokazana i u smislu solidne tehnike za kvantitativne analize u obezbjeđivanju kvalitete hrane, lijekova i ostalih industrijskih proizvoda.

Savremena planarna hromatografija - HPTLC (High Performance Thin Layer Chromatography – tanko-slojna hromatografija visoke performanse) predstavlja vrlo djelotvornu instrumentalizovanu analitičku metodu. Poštovanjem međunarodnih standarda kvaliteta postala je pouzdana i povjerljiva kvantitativna metoda koja je, opet, uspjela da zadrži svoju jedinstvenu prednost kao jednostavne metode koja je lako dostupna i prilagođena korisniku.

Analitičke prednosti planarne hromatografije su: 
 • Nudi izuzetno širok i jednostavan izbor sistema hromatografije
 • Omogućava pregled svih komponenti uzorka (nema zaostajanja komponenti na koloni)
 • Omogućava istovremen razvoj uzoraka u različitim sistemima hromatografije. CAMAG vario sistem "vario komore" omogućava istovremeni razvoj istog uzorka uz pomoć šest različitih mobilnih faza
 • Moguća optimizacija razdvajanja, nije potrebno voditi računa o potpunoj eluaciji uzorka; pojedinačne komponente mogu ostati na startu
 • Omogućava jednostavnu upotrebu višedimenzionale hromatografije
 • Zbog velikog broja uzoraka na ploči - do 72 - cena rutinskih analiza je prilično niska
 • Omogućava analizu razređenih uzoraka
 • Razvijena ploča može da se skenira na različite načine. Upotreba različitih specifičnih hemijskih reakcija za određivanje odvojenih supstanci je takođe moguća
 • Najmodernija oprema za dobijanje digitalnih podataka omogućava jednostavno dobijanje neobrađenih podataka i njihovu obradu na in situ, ili u bilo kojoj instituciji u svetu
 • Off-line priprema ploče i uzorka, primjena, razvoj i procjena nude mogućnost improvizacije pri izboru opreme, vremena i mjesta za obavljanje pojedinih operacija
 • Za kvalitativnu odnosno polu-kvantitativnu analizu oprema je jednostavna i jeftina
 • Daje brojne informacije o mogućnosti istovremenog razvijanja uzoraka i standarda

Nedostaci planarne hromatografije:
 • Djelotvornost separacije je slabija u poređenju s HPLC 
 • Korištenje reverzibilne faze je teže  Kontaktirajte nas:

Za tehnička pitanja i pitanja o proizvodu, ponude ili druga pitanja, molimo da Vaše zahteve dostavite putem telefona ili e-maila na adresu u nastavku:


i-tlc d.o.o.
Ulica padlih borcev 4
1000 Ljubljana
Slovenia

Tel.: +386 41 774 778
e-mail: marko.prosek@i-tlc.si

e-mail: info@i-tlc.si